Al Batinah North

Al Batinah North

Al Batinah North

Location Telephone no Fax no
Bidaya 26803940/1/2 26803944
Sohar 26858555 26858552
Shinas 26747033 26747033
Liwa 3S 26943015-16 26943020
Shinas 26747033 26747033
Saham 26889466 26889466
Sohar Sanaya 26841367 26841367
Sohar B&P 26846568 26846568